Avís Legal

En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que xxxxx es un domini de la empresa HOTEL CASA DEL MAR amb domicili social C/ CANIGÓ 23,17480 -Roses, teléfon +34 972256450 i fax +34 972256454, correu electrónic general info@hotel-casadelmar.com.
La societat CASA DEL MAR ROSES, SLU amb el CIF:B17885963 que figura inscrita al registre mercantil de ----------, tom ----------, foli ----------, full ----------, inscripció -.


Política de privacitat

CASA DEL MAR ROSES, S.L.U. mitjançant la seva web www.hotel-casadelmar.com sol.licita al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de CASA DEL MAR ROSES, S.L. el qual serà procesat amb la finalitat de prestar els serveis sol.licitats per l'usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personales subministrades, necessaries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és enmagatzemada en una base de dades propietat de CASA DEL MAR ROSES, S.L.U. , que asumeix las mesures d'àmbit tècnic, organizatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, y resta de legislació aplicable.

CASA DEL MAR ROSES, S.L.U, mitjançant la seva web, emprarà les dades subministrades per els usuaris de manera interna per donar a conèixer al usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al cual pertany CASA DEL MAR ROSES, S.L.U, així com a altres amb les que arribi a acords de col.laboració amb la única finalitat d'oferir un millor servei, respectant en todo cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

CASA DEL MAR ROSES, S.L.U, S.L., mitjançant la seva web, utilitzarà cookies quan l'usuari navegui per la web de www.hotel-casadelmar.com. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permitin deduïr el nom i cognoms del Usuari. Gràcies als cookies, resulta possible que es reconegui als usuaris registrats després de que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per accedir a les àreees i serveis reservats exclusivament a ells. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancelar les dades de caràcter personal subministrats a la web www.hotel-casadelmar.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a CASA DEL MAR ROSES, S.L.U., c. CANIGÓ 23, 17480 - Roses ,Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció: info@hotel-casadelmar.com


Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal xxxxx informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades amb el màxim grau de confidencialitat. Les dades recollides s’incorporaran als fitxers de xxxxx i del grup xxxxx declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades d’acord amb la normativa de protecció de dades i sempre amb garantia del dret a la intimitat dels clients. Només seran cedides a empreses del grup xxxxx amb la mateixa finalitat d’oferir els serveis dels seus establiments. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte en els casos previstos legalment.